Bölüm Komisyonları ve Koordinatörlükleri

 
Bölüm Staj Komisyonu
Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Serdar EREN
serdar.eren@dpu.edu.tr
Üye 
Öğr. Gör. Özkan DEMİR
ozkan.demir@dpu.edu.tr
Üye 
Arş. Gör. Kübra KIRBAÇ
 kubra.kirbac@dpu.edu.tr
 
Bölüm İntibak/Muafiyet Komisyonu
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Kansu GENÇER
kansu.gencer@dpu.edu.tr
Üye Öğr. Gör. Özkan DEMİR
ozkan.demir@dpu.edu.tr
Üye  Arş. Gör. Kübra KIRBAÇ
kubra.kirbac@dpu.edu.tr

 

Uluslararası İlişkiler Bölüm Koordinatörlüğü
Koordinatör
Dr. Öğr. Üyesi Kansu GENÇER
kansu.gencer@dpu.edu.tr
Koordinatör Yardımcısı
Öğr. Gör. Özkan DEMİR
ozkan.demir@dpu.edu.tr
Koordinatör Yardımcısı
Arş. Gör. Kübra KIRBAÇ
kubra.kirbac@dpu.edu.tr

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022, Perşembe