Bölüm Komisyonları ve Koordinatörlükleri

 
Bölüm Staj Komisyonu
Başkan
Doç. Dr. Serdar EREN
serdar.eren@dpu.edu.tr
Üye -
Dr. Öğr. Üyesi Özkan DEMİR
ozkan.demir@dpu.edu.tr
Üye 
Arş. Gör. Kübra KIRBAÇ
 kubra.kirbac@dpu.edu.tr
 
Bölüm İntibak/Muafiyet Komisyonu
Başkan Dr.  Öğr. Üyesi Zeynep ŞİMŞEK
zeynep.simsek@dpu.edu.tr
Üye Dr. Öğr. Üyesi Özkan DEMİR
ozkan.demir@dpu.edu.tr
Üye  Arş. Gör. Kübra KIRBAÇ
kubra.kirbac@dpu.edu.tr

 

Uluslararası İlişkiler Bölüm Koordinatörlüğü
Koordinatör
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ŞİMŞEK
zeynep.simsek@dpu.edu.tr
Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Özkan DEMİR
ozkan.demir@dpu.edu.tr
Koordinatör Yardımcısı
Arş. Gör. Kübra KIRBAÇ
kubra.kirbac@dpu.edu.tr

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024, Perşembe