Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi (TUBİF) bünyesinde kurulan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün amacı ihtiyaç duydukları teorik ve pratik bilgilerle birlikte sektörel becerilere sahip yaratıcı, girişimci, donanımlı, genç yöneticiler, şef adayları ve gastronomi uzmanlarını yetiştirmektir. Bununla birlikte Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin “Çevresine Değer Katma” misyonuna bağlı olarak Kütahya’nın gastronomik değerlerini ortaya çıkartmak ve bu değerleri geleneksel Anadolu Mutfak Kültürü ile uyumlandırmak suretiyle Türk Mutfağı’nı dünya çapında hakettiği noktaya getirmek bölümün ikincil amaçlarıdır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde verilen öğretim programı ile öğrencilerimizin istihdam edilecekleri işletme ve kuruluşların her alanda verimini artırmak amacıyla planlama, yönetme, denetleme ve analiz gücüne dayanan düşünce disiplinine sahip olması amaçlanmaktadır. Ders programları hazırlanırken bu hedef göz önüne alınmakta olup öğrencilerimize beslenme, gıda bilimi, gıda hijyeni, turizm, işletme, yeni ürün geliştirme, yiyecek ve içecek yönetimi, servis teknikleri, gastronomi tarihi, klasik ve modern mutfak teknikleri, dünya mutfak kültürleri, fırıncılık ve pastacılık, sıcak mutfak, soğuk mutfak, çikolatacılık, yöresel mutfaklar ve Türk mutfağı gibi mesleki derslerin yanı sıra; ekonomi, hukuk, sosyoloji, yönetim ve pazarlama, muhasebe ve finansman gibi dersler verilmektedir. Ayrıca, eğitim öğretim süresi boyunca öğrencilerimiz İngilizce öğretimine ek olarak seçmeli olacak şekilde Almanca, Fransızca veya Arapça derslerinden birini de seçebilmektedirler.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden mezun olan öğrencilere Lisans Diploması verilir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda aldıkları eğitim ve kişisel yetenekleriyle bağlantılı olarak çeşitli yönetici pozisyonlarında çalışırlar. Mezunlarımız Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile ilişkili olan sektörlerden konaklama işletmesi, yeme-içme işletmesi, seyahat işletmesi, havayolu işletmeleri ve havalimanı işletmelerinin ilgili birimleri, yat, marina ve kruvaziyer işletmeleri ilgili birimleri, catering firmaları gibi alanlarında, orta ve üst kademelerde istihdam olanağı bulabilir. Bu durum öğrencinin kendi ilgi alanına göre değişiklik gösterebilir. Alternatif olarak, lisans eğitimi boyunca alınan eğitimin hem sektörel hem de akademik boyutunun olması nedeniyle alanında akademik kariyer yapılabilmektedir.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar;

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün eğitim-öğretim süresi 4 yıldır. Fakültemizde Hazırlık Programı zorunlu değildir. Ancak, talep edenler için bir yıl süreli isteğe bağlı Hazırlık Programı uygulanabilmektedir. Programın sonunda ilgili dilde yeterlilik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık Sınıfı, öğretim süresine (4 yıl) dâhil değildir. Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; ilgili dilin temel kurallarını, sözlü ve yazılı anlama, anlatma yöntemlerini öğretmek, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmek, okuma ve anlama becerilerini kazandırmak, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisi edindirmek, akademik ve sosyal yaşam için gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini kazandırmaktır. İsteğe bağlı Hazırlık Programına ilişkin bilgi için tıklayınız.

Staja ilişkin bilgi ve koşullar;

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü hem teorik hem de uygulamalı eğitim içermektedir. Öğrenciler teorik olarak edindikleri bilgileri pratikte uygulayabilmek için mesleğine ilişkin alanlarda iş yeri stajı yapmaktadırlar. Öğrencilerimizin gelecekteki kariyer hedeflerine ulaşmaları açısından en önemli faktörlerden biri üniversite dönemi boyunca yapacakları yaz stajlarıdır. Staj ve istihdam konularına son derece önem vermekte olan bölümümüz; özgeçmiş hazırlama, mülakat becerileri ve uygun staj yerleri bulma gibi gerekli tüm konularda sürekli destek vermektedir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin tamamlamak zorunda oldukları staj süresi, yüz yirmi (120) gündür. 

Son Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023, Salı