Ders Muafiyeti

Daha önceden başardığım derslerden muaf tutulabilmem için ne yapmam gerekir?

Önlisans/Lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, ilk kayıt tarihlerinden itibaren ilgili yarıyılın kayıt yenileme tarihlerine sonuna kadar; üniversitemize kayıtlı olan öğrencilerimiz ise kayıt yenileme tarihleri içerisinde daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu dersler için muaf olmak istediği dersleri içeren bir dilekçeyle onaylı transkript ve onaylı ders içerikleriyle ilgili birime başvurabilirler.

Daha önce aldığım ders/dersler için muafiyet dilekçesi verdim, muafiyet başvurum sonuçlanıncaya kadar bu derse kayıt yaptırıp devam etmeli miyim?

Birim Yönetim Kurulu’nun muafiyet talebini uygun görmesi ve muaf olunan derslerin sisteme işlenmesi sonrasında, danışmanınız ile birlikte alacak olduğunuz derslere kaydınız yapılır. Muafiyet kararının alınması süreci, akademik takvimde belirtilen ders ekleme/çıkarma süresinin sonrasına sarkması durumunda ders kayıt işlemi öğrenci işleri personellerince yerine getirilir. Fakat bu süre zarfında mağdur olmamanız için dönem derslere devam etmeniz önem arz etmektedir.

Üniversitenize dikey/yatay geçiş ile kayıt yaptırdım. Üniversitenizden muaf olduğum dersleri ve almam gereken dersleri nasıl öğrenebilirim?

Üniversitemize bağlı programlara kayıt yaptırıp muafiyet başvurusunda bulunan her öğrenci için ilgili birimlerin muafiyet ve intibak komisyonu tarafından bir muafiyet çizelgesi hazırlanarak yönetim kurulu kararıyla birlikte Öğrenci Bilgi Sistemi’ne işlenir. Öğrencilerimiz muafiyetlerini kendi Öğrenci Bilgi Sistem’lerinden takip edebilirler.

Öğrenci sınıfları neye göre belirlenir?

Sınıflar Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrenci Sınıf Belirme Yönergesi'ne göre belirlenmektedir. 

 

Son Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022, Pazartesi