Ders Kaydı (Kayıt Yenileme)

​​ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıtları ne zaman yapılıyor? 

ÖSYM tarafından hazırlanan yerleştirme sonuç belgelerinde hangi tarihlerde ve nerede kayıt yapılacağı belirtilir. Ayrıca, konuyla ilgili olarak Üniversitemiz web sitesinde yeni yerleşen öğrencilere yönelik duyuru yapılmaktadır.

Üniversitemizde ilk kayıt işlemleri nasıl yapılıyor?

https://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifresiyle ya da yerleşmiş olduğunuz fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokula giderek şahsen kayıt yaptırabilirsiniz.

Öğrenciler, Üniversiteye ilk kaydını süresi içinde yaptıramazsa ne olur? 

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

Üniversiteyi kazanarak ilk kayıt yaptırdığım yıl ders kaydı da yaptırmam gerekir mi?

Evet, ders kaydı da yaptırmanız gerekir. Ayrıca Genel Akademik Takvim çerçevesinde her yarıyıl ders kaydının yapılması gerekir.

Akademik Takvim nedir ve bütün işlemlerimi akademik takvime göre yapmak zorunda mıyım?

Akademik Takvim, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosunca belirlenen ve kayıt yenileme, ders ekleme ya da silme, akademik konular ile ilgili son başvuru tarihleri, sınav başlangıç-bitiş tarihleri gibi tüm eğitim-öğretim süreçlerinin yer aldığı plandır. Tüm işlemlerinizi Akademik Takvim ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapmanız gerekmektedir.

Ders kayıtlarını hangi tarihler arasında yapmam gerekir?

Ders kaydınızı, eğitim gördüğünüz birime ait akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapmanız gerekmektedir. Akademik takvime Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ders kaydını nerede yapabilirim?

Ders kaydınızı Öğrenci Bilgi Sistemi'ne girerek yapabilirsiniz. Ancak ders seçimlerinizi danışmanınıza onaylatmalısınız.

Ders kayıt aşamasında en çok hangi hususlara dikkat etmem gerekir?

Ders kaydında üç önemli hususa dikkat etmeniz gerekir. Eksik ders alarak dönem uzatmamak için her dönem başında müfredat durum kontrolü, akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydın tamamlanması ve danışman onayı işlemidir.

Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde ders kaydımı yapmazsam ne olur?

Belirtilen tarihlerde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl kaydını yenilememiş sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt yenileme sürelerinde kayıt yaptırmayan öğrenciler yarıyıl ders kaydını hangi durumda yaptırabilir?

Mazereti nedeniyle ders kayıt işlemi yapamayan öğrenci, kayıt yenileme tarihlerini izleyen ilk üç iş günü sonuna kadar mazeretini belirten belge ve bir dilekçe ile meslek yüksekokullarında müdürlüklere, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıklarına müracaat eder. Kendisinin mazereti nedeniyle gelememesi durumunda mazeret belgesi ile birlikte resmi vekâletname verdiği kişi kayıt yaptırır.

Öğretim programı nedir?

Öğretim programında eğitim gördüğünüz programda tamamlamak durumunda olduğunuz dersler yer alır.  Öğretim programında yer alan derslerden biri veya birkaçını eksik almanız veya alıp başaramamanız durumunda mezuniyet hakkı elde demezsiniz.

Öğretim programı kontrolü nedir ve ne zaman yapmalıyım?

Her kayıt dönemi başında, Öğrenci Bilgi Sistemi'nde  yer alan öğretim programı bilgilerine ve transkriptinize ulaşarak, başarılı olduğunuz dersleri öğretim programıyla karşılaştırmanız gerekmektedir.

Birinci sınıf öğrencisiyim. Kaç krediye kadar ders seçebilirim?

Birinci sınıf öğrencileri kayıtlı olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür. Öğrencilerin bir yarıyıldaki normal ders yükü 30 AKTS kredisidir.

Seçmeli dersten başarısız oldum. Yerine başka seçmeli ders seçebilir miyim?

Evet, almak istediğiniz seçmeli dersin açılması durumunda seçebilirsiniz.

Daha önce başarısız olduğum derslere devam zorunluluğum var mı?

Hayır, tekrarlanan derslerde başarısız olunan dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, devam zorunluluğu aranmaz. Fakat başarısız olduğunuz seçmeli ders yerine yeni bir seçmeli ders aldıysanız, devam zorunluluğunuz olacaktır.

Kayıt olacağım derslere devam şartım yoksa yine de ders kaydı yaptırmalı mıyım?

Evet, yaptırmalısınız.

Ders programında çakışan dersleri alabilir miyim?

Devam şartı bulunan ve çakışan dersleri alamazsınız. Ancak çakışan derslerden birinin devamından muafsanız alabilirsiniz. Ayrıca danışman hocanız ile birlikte öncelikle kendi programınızın ikinci  öğretiminden, yine çakışırsa o zaman diğer programlardaki benzer derslerden alabilirsiniz.

Öğrenci bilgi sistemine giriş şifremi unuttuğum için sisteme giriş yapamıyorum. Ne yapmalıyım?

Sayfadaki yeni şifre belirlemeyle ilgili yönergeyi uygulayarak yeni şifrenizi oluşturabilirsiniz.

Ders kaydını yaptırmadığımız dönem eğitim süresinden sayılır mı?

Evet, sayılır.

Güz yarıyılı ders kaydı yaptırmadım. Bir sonraki yarıyıl (bahar) ders kaydı yaptırabilir miyim?

Evet, yaptırabilirsiniz.

Bir dönemde ne kadar ders alma hakkım bulunmaktadır?

Bir dönemde 30 AKTS’lik ders alma hakkınız bulunmaktadır. Fakat başarı durumunuza göre ilave olarak 10 AKTS’ye kadar fazla ders alabilirsiniz.

Ders seçme ekranında alacağım dersler çıkmıyor ne yapmam gerekiyor?

Ders planlarınıza bağlı olarak derslerinizin sistemde gözükmemesi; dersin kaldırılması, ders kodunun değişmesi veya dersin açılmaması nedenleriyle olabilir. Bu durumda danışmanınızla irtibata geçiniz. Sorun çözülmeden ders kaydınızı tamamlamayınız.

Derslerde kontenjan dolu uyarısı veriyor, dersi seçemiyorum, ne yapmalıyım?

Öncelikle alabileceğiniz diğer seçmeli veya grup dersini almayı denemelisiniz. Tüm kontenjanların dolu olması halinde danışmanınıza başvurmanız gerekmektedir.

Ders kaydımı yaptım ve danışmana onayı için gönderdim. Onaylanma sürecini takip etmeli miyim?

Evet, danışman onayından emin olunuz. Danışman onayı olmayan ders kayıtları geçersizdir ve bu durumda ders ve sınavlara katılamazsınız. Bu konuda sorumluluk öğrenciye aittir.

Danışman onayı bittikten sonra yapmam gereken bir şey var mı?

Danışman onayı işlemi tamamlandıktan sonra, kayıtlı olduğunuz dersleri tek tek kontrol ediniz. Seçtiğiniz derslerde bir değişiklik yaşanma zorunluluğu doğmuş olabilir.

Ders ekle/sil işlemi nedir? Bu işlemi nasıl yapmalıyım?

Ders kaydı yaparken seçmiş olduğunuz derslerden açılmayan seçmeli ders olduğunda veya değiştirmek istediğiniz dersler bulunduğunda, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde danışmanınızla irtibata geçerek yapabileceğiniz işlemdir.

Sınıf yoklama listesine (manuel veya dijital) imza atmalı mıyım?

Evet, sistemden alınan ve üzerinde adınızın yer aldığı sınıf yoklama listesine imzanızı atmalısınız. Dersinizde dijital yoklama uygulaması kullanılıyorsa, uygulamaya girip derse katıldığınıza dair onay vermelisiniz.

Sınıf yoklama listesinde adımız yoksa ne yapmalıyım?

Listede adınız yoksa kaydınızda sorun var demektir. Bekletmeden danışmanınızla görüşünüz.

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022, Pazartesi