AKTS Kredi Sistemi

AKTS Kredi Sistemi Nedir?

AKTS kredisi, ders ünitelerini tamamlamak için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren (1 ile 60 arasında)  sayısal değerdir. Bu değer, bir kurumdaki yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin gerektirdiği iş yükünü gösterir. Bu iş yükü içerisine bir akademik yılda ders kapsamındaki pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi çalışmalar da girer.

Üniversitemiz AKTS sistemini uygulamak zorunda mıdır?

Evet. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm yükseköğretim kurumları AKTS sistemini uygulamak zorundadır.

Bir dersin AKTS Kredisi değeri nasıl hesaplanır?

Bir dersin AKTS değeri, o dersin iş yükünün hesaplanması ile oluşur. Örneğin 2 kredilik bir ders için AKTS değerini hesaplama çalışalım. 2 saatlik olan ve 14 haftalık ders için; 28 saatlik derse katılım, 1 saat vize, 1 saat final sınavı, 6 saat sınava hazırlık, 14 saat ise ders ve ödev olarak düşünüldüğünde öğrenciye 50 saatlik iş yükü yüklemektedir. 50 saatlik iş yükü de 2 AKTS’lik değer oluşturmaktadır.

Bir dönemde alacak olduğumuz derslere neden AKTS olarak sınırlandırılmaktadır?

Bir dönemde alınabilecek olduğunuz derslerin 30 AKTS olarak sınırlandırılmasının nedeni; alacak olduğunuz derslerin size yükleyeceği iş yükü ile bağlantılıdır. 1 AKTS’ nin 25 saatlik iş yükünden oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda, bir dönemde öğrencinin 30 X 25= 750 saatlik iş yükü ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu da öğrencinin günde 8 saat çalışmasını gerektirmektedir. Verilen örnekten de anlaşılacağı üzere, öğrencinin günlük olarak kaç saat iş yükü harcayabileceği göz önünde bulundurulduğundan sınırlamaya gidilmiştir.

Üniversitemizde mezun olabilmek için kaç AKTS krediyi tamamlamam gerekmektedir?

Lisans programlarında 240 AKTS kredisini başarılı olarak almanız gerekir.

 

Son Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022, Perşembe