Akademik İzin / Kayıt Dondurma

Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek (akademik izin/kayıt dondurma) mümkün müdür?

Evet. Öğrencilerin, haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde kanıtlayacakları önemli nedenlerin ortaya çıkması halinde (bakınız DPÜ Öğrenci Mevzuatı) ilgili yönetim kurulu kararı kayıt dondurabilirler.

Kayıt dondurma (Akademik İzin) işlemini ne zaman yapmak zorundayım?

Akademik izin isteklerinin yarıyılın ilk dört haftası içinde yapılması gerekir. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak müracaatlar işleme konulmaz.

En fazla ne kadar süre kayıt dondurabilirim?

Bir defada iki yarıyıla kadar olmak üzere, öğrenim süresi boyunca en fazla dört yarıyıl/iki yıl kaydınızı dondurulabilirsiniz.

Kayıt dondurma ile kayıt yaptırmamak arasında bir fark var mı?

Var. Kayıt dondurduğunuz süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Kayıt yaptırmadığınız dönemler eğitim-öğretim süresinden sayılır.

 

Son Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022, Pazartesi