Yatay ve Dikey Geçişler

Yatay geçiş nedir?

Yatay geçişler, sadece ilan edilen süreler içerisinde kurumlar arası, kurum içi ve merkezi yerleştirme puanına göre üç ayrı şekilde yapılır.

Kurumlar arası yatay geçiş nedir?

Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

Kurumlar arası yatay geçiş şartları nelerdir?

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi’nin 7. maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

Kurumlar arası yatay geçiş başvuruları ne zaman ve nereye yapılır?

Kurumlararası yatay geçiş başvuruları ilan edilen süre içerisinde DPÜ web sitesinde yayımlanan formun doldurulması ve kaydedilmesiyle yapılır.

Kurum içi yatay geçiş nedir?

Kurum içi yatay geçişler birimler arasında aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında olabildiği gibi birim içerisindeki aynı düzeyde ve aynı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden farklı diploma programları arasında da olabilir. Bu kurum içi yatay geçişleri, önlisans programları için 2. ve 3. yarıyıllarında, lisans programları için 3. ve 5. yaryıllarında yapılır.

Kurumiçi yatay geçiş şartları nelerdir?

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi’nin 10. maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

Kurum içi yatay geçiş başvuruları nereye yapılır?

Kurumiçi yatay geçiş başvuruları ilan edilen süre içerisinde DPÜ web sitesinde yayımlanan formun doldurulması ve kaydedilmesiyle yapılır.

Merkezi puana göre yatay geçiş (Ek Madde 1 Yatay Geçişi) nedir?

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yapabileceği yatay geçişlerdir.

Merkezi puana göre yatay geçiş şartları nelerdir?

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. Şartlarla ilgili daha ayrıntılı bilgi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi’nin 13. maddesinde belirtilmektedir.

Merkezi puana göre yatay geçiş başvuruları ne zaman ve nereye yapılır?

Merkezi puana göre yatay geçiş başvuruları ilan edilen süre içerisinde DPÜ web sitesinde yayımlanan formun doldurulması ve kaydedilmesiyle yapılır. Üniversitemiz Senatosu'nun kararı gereği bahar yarıyıllarında merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçişle öğrenci kabul edilmez.

Son Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022, Çarşamba