Danışman Aşaması

Öğrenci daha önce aldığı ve başarısız olduğu seçmeli dersi değiştirebilir mi?

Evet, değiştirebilir.

Danışman onayının verilmesi için, öğrencinin şahsen gelmesi zorunlu mudur?

Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders kaydını yapan öğrenci, bu kaydı danışman onayına sistem üzerinden gönderebilmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin şahsen gelip gelmeyeceklerine dair bilgi, her akademik yılda üniversitemizin web sayfasında yayınlanmaktadır.

Danışmanın onaylamadığı ve sistem üzerinden iade ettiği ders kaydını, öğrenci takip ederek tamamlamadığı takdirde sorumluluk kime aittir?

Her öğrenci ders kaydını yapmak, yaptığı kaydı danışman onayına göndermek ve onaya gönderdiği kaydın danışman tarafından kesin kayda dönüşmesini takip etmekle yükümlüdür.

Danışmanın ders kayıt onayı aşamasında nelere dikkat etmesi gerekir?

Öğrencinin mezuniyet hakkı elde edebilmesi için, sorumlu olduğu müfredattaki tüm dersleri alması ve başarması zorunludur. O nedenle her kayıt döneminde müfredat transkript kontrolünün yapılması önemlidir. Ayrıca öncelikle başarısız olunan veya alınmayan alt dönem derslerini almak zorundadır.

Danışman, öğrencinin kayıt olmak istediği derste değişiklik yaptığında öğrenciye bilgi vermek zorunda mıdır?

Evet, zorundadır. Ders değişikliği ile ilgili olarak öğrenci ile bilgi paylaşılması önemlidir.

Öğrenci tarafından onaya gönderilen ve danışman onayı gerçekleştirilen ders kaydının, doğru olup olmadığını, danışmanı öğrenci ile birlikte ne zaman kontrol etmelidir?

Akademik takvimde tanımlanan ekle-sil haftasında kontrol edilmeli, hata varsa düzeltme yoluna gidilmelidir.

Son Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022, Pazartesi