Sınavlar, Değerlendirme ve Mazeret Sınavları

Sınav sonuçlarına itiraz edebilir miyim? Nasıl?

Evet. Sınav sonuçlarına, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (Üç) iş günü içerisinde ilgili birime (Bölüm Başkanlığı'na) dilekçe vererek itiraz edebilirsiniz.

Hangi durumlarda mazeret sınavlarına girebilir?

Derslere devam şartını yerine getiren öğrencinin mazeretinin ilgili yönetim kurulu tarafından haklı ve geçerli görülen nedenler çerçevesinde kabul edilmesi durumunda, giremediği yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sınavına girebilir.

Mazeret sınavları için nereye, hangi belgelerle müracaat edilir?

Mazeret sınavları için müracaat, mazeretin başlangıcından itibaren üç iş günü içerisinde meslek yüksekokullarında müdürlüklere, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıklarına şahsen veya faksla yazılı olarak yapılır. Faksla yapılan başvurularda öğrenci, mazeretini gösteren belgenin aslını sınav tarihine kadar ilgili meslek yüksekokullarında müdürlüklere, fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlıklarına teslim etmek zorundadır.

Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ortalama hangi oranlarda etki eder?

Üniversitemizde ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin sınav ağırlıkları %30’dan az ve %60’dan fazla olmayacak yarıyılın ilk iki haftasında belirlenir.

Önceki dönemlerde başarılı olduğum bir dersi not yükselmek amacıyla tekrar alabilir miyim?

Evet alabilirsiniz fakat en son aldığınız not geçerli olacaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022, Cuma