Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

T.C. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ilk öğrencilerini 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz döneminde alacaktır. Bölümümüz, bilgisayar mühendisliği ve endüstri mühendisliği alanında uzmanlaşmış, genç ve dinamik bir akademik kadroya sahiptir. Farklı disiplinlerden gelen akademisyenlerimiz, öğrencilerine zengin bir öğrenme deneyimi sunmaktadır. Bölümümüzün amacı, öğrencilere bilişim sistemlerinin yönetimi konusunda güçlü bir temel sağlamak ve kariyerlerine başarılı bir adım atmalarını desteklemektir.
Yönetim Bilişim Sistemleri, bilişim ve işletme alanlarını birleştiren bir akademik alandır.
Bölümümüzün ders müfredatı bilişim ve işletme alanlarının temel derslerini kapsayacak doğrultuda hazırlanmıştır. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında yabancı dil bilgisi istihdam açısından ayırt edici bir niteliktir. Bu amaçla, müfredatımızda hem Genel İngilizce hem de Mesleki İngilizce derslerine yer verilmiştir. Mesleki İngilizce ile öğrencilerimizin Yönetim Bilişim Sistemi alanı için geliştirilmiş ve şekillendirilmiş İngilizce öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunları, kamu kurumlarında ve ulusal ve uluslararası özel kuruluşlarda Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı, Sistem Analisti ve Tasarımcısı, Kurumsal Kaynak Planlaması Uzmanı, Yazılım Uzmanı, Satış Pazarlama Uzmanı, İş Geliştirme Uzmanı, Proje Yöneticisi gibi çeşitli pozisyonlarda istihdam edilebilmektedir.
T.C. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü bir lisans programıdır ve eğitim-öğretim süresi 4 yıldır. Bölümüzde hazırlık zorunlu değildir. Bölümümüz hem teorik hem de uygulamalı eğitim içermektedir. Öğrencilerin eğitimleri uygulamalı olarak da alması öğrencilerin sektörü ve firmaları yakından tanımasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca, öğrenciler uygulamalı eğitim sonucunda özgüveni yüksek ve yeterli donanımı elde etmiş olarak çalışma hayatına başlamaktadırlar. Bu amaçla bölümümüzde 8. yarıyılda  "İşletmede Mesleki Eğitim" dersi bulunmaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024, Salı