Rekreasyon Yönetimi Bölümü

REKREASYON YÖNETİMİ BÖLÜM TANITIMI 

Rekreasyon Yönetimi Bölümü'nün amacı turizmin gelişimine katkıda bulunabilecek seviyede teorik ve pratik bilgilere sahip olan ve yabancı dil bilen, turizm ve rekreasyon işletmelerinde orta ve üst düzey yönetici olarak çalışabilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmektir. Türkiye’de rekreasyon yönetiminin gelişimine ülke ve bölge bazında katkı sağlayacak çalışmalar yürütmektir. Rekreasyon yönetimi ile ilgili mevcut sorunları çözmek, gelişim sürecine öncülük etmek, kamuoyu oluşturmak ve toplumu bilinçlendirme hedeflenmektedir.

Rekreasyon Yönetiminde alınması gereken dersleri birkaç örnekle şu şekilde sıralayabiliriz; Rekreasyona Giriş, Rekreasyon Yönetimi, Genel Turizm, Yönetim Organizasyon, Rekreatif Alan Tasarımı sayılabilir.

Rekreasyon Yönetimi programından mezun olan öğrenciler temalı parklar ve fitness kulüpleri gibi rekreasyon işletmelerinde orta ve üst düzey yönetici olarak çalışma olanaklarına sahip olabileceklerdir. Oteller, seyahat acentaları ile kongre ve fuar organizasyonu düzenleyen turizm işletmelerinde orta ve üst düzey yönetici olarak çalışma olanaklarına sahip olabileceklerdir. Programdan mezun olanlar KPSS’den yeterli puanı almaları durumunda kamu kurumlarında çalışma olanaklarına sahip olabileceklerdir. Başarılı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrenciler üniversitelerin ilgili programlarında akademik personel olarak çalışma olanaklarına sahip olabileceklerdir. Günümüzde şehirleşmenin, iş hayatının getirdiği streslerden uzaklaşmak isteyen insanlar, boş zamanlarında kendilerini yenileyip tazeleyebilecekleri rekreatif faaliyetlere katılmaktadırlar. Bu anlamda eğlence, hobi, sanatsal, sosyal, kültürel, bilimsel, sportif ve doğal aktivitelerin yapıldığı rekreasyon faaliyetlerine talebin artmasıyla sektörde nitelikli personel ihtiyacını karşılayacaklardır. Rekreasyon yönetimi programından yöneticilik ve girişimcilik özellikleri gelişmiş olarak mezun olan öğrenciler turizm ve rekreasyon yönetiminin gelişimine katkı sağlayabilecektir.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar:

Rekreasyon Yönetimi Bölümü'nün eğitim-öğretim süresi 4 yıldır. Fakültemizde Hazırlık Programı zorunlu değildir. Ancak, talep edenler için bir yıl süreli isteğe bağlı Hazırlık Programı uygulanabilmektedir. Programın sonunda ilgili dilde yeterlilik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık Sınıfı, öğretim süresine (4 yıl) dâhil değildir. Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; ilgili dilin temel kurallarını, sözlü ve yazılı anlama, anlatma yöntemlerini öğretmek, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmek, okuma ve anlama becerilerini kazandırmak, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisi edindirmek, akademik ve sosyal yaşam için gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini kazandırmaktır. İsteğe bağlı Hazırlık Programına ilişkin bilgi için tıklayınız.

Son Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024, Pazartesi