Turizm İşletmeciliği Bölümü

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜM TANITIMI

   

Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün amacı, turizm konusunda uzmanlaşmış, yabancı dil seviyesi yüksek ve uluslararası düzeyde turizmle ilgili yenilikleri takip eden yönetici adayları yetiştirmektir. Bölümümüzün ders müfredatı sektörün öncelikli gereksinimlerini dikkate alarak hazırlanmıştır. Bölümümüz ayrıca sektörde ortaya çıkan değişimleri göz önüne alarak geliştirilmekte ve mesleğinin gerektirdiği uygulamalı alan çalışmalarına yer vermektedir. Turizm sektörünün diğer temel disiplinler ile ilişkisini de sağlayarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Turizm İşletmeciliği Bölümü olarak sektör-akademi işbirliğine önem vermekteyiz. Bu açıdan sektörde önde gelen yöneticilerin veya alanında uzman kişilerin deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşmaları adına aktiviteler düzenlemekteyiz. Öğrencilerimizi gezi faaliyetleriyle sektörün önemli destinasyonlarına götürmekte ve turizm destinasyonlarını tanımalarına yardımcı olmaktayız.

Öğrencilerimizin öncelikli olarak sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir turizm kapsamında turizmin gelişmesine katkı sağlamaları, turizm sektörü için gerekli bilgi ve deneyimlere ulaşmalarıdır. Turizm sektörünün gerektirdiği etik değerlere sahip bireyler yetiştirmektedir. Turizm İşletmeciliği Bölümü, bu hedefler doğrultusunda en seçkin akademisyen, uzman ve öğrencileri verimli bir ortamda bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Turizm İşletmeciliği Bölümü uluslararası alanda akademik başarıları ve yüksek eğitim kalitesiyle tanınan bir eğitim kurumu olmayı hedefleyerek, toplumun genel refahına, etik ilkelerine ve gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Turizm İşletmeciliği bölümünde verilen eğitim müfredatı ile öğrencilerimizin istihdam edilecekleri işletme ve kuruluşların her alanda verimini artırmak amacıyla planlama, çalışmaları yönetme, denetleme ve analiz gücüne dayanan düşünce disiplinine sahip olması amaçlanmaktadır. Ders programları hazırlanırken bu hedef göz önüne alınmakta olup öğrencilerimize ön büro, yiyecek içecek hizmetleri, kat hizmetleri, otomasyon sitemleri, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü gibi mesleki derslerin yanı sıra, ekonomi, hukuk, sosyoloji, yönetim ve pazarlama, muhasebe ve finansman gibi dersler verilmektedir. Ayrıca, eğitim öğretim süresi boyunca öğrencilerimiz İngilizce öğretimine ek olarak seçmeli olacak şekilde Almanca, Rusça veya Arapça derslerinden birini de seçebilmektedirler.

Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun olan öğrencilere "Lisans Diploması" verilir. Mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda aldıkları eğitim ve kişisel yetenekleriyle bağlantılı olarak çeşitli yönetici pozisyonlarında çalışırlar. Mezunlarımız turizm sektörünün konaklama işletmesi, yeme-içme işletmesi, seyahat işletmesi ve rekreasyon işletmesi gibi alanlarında, orta ve üst kademelerde istihdam olanağı bulabilir. Bu durum öğrencinin kendi ilgi alanına göre değişiklik gösterebilir. Alternatif olarak, lisans eğitimi boyunca alınan eğitimin hem sektörel hem de akademik boyutunun olması nedeniyle turizm alanında akademik kariyer yapılabilmektedir. Ayrıca, turizm işletmeciliği bölümü mezunları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm il müdürlükleri, turizm enformasyon büroları gibi resmi kurumlarda, organizasyon, ulaştırma (hava, kara ve deniz yolu işletmeleri), seyahat, konaklama (beş yıldızlı otelden pansiyona kadar) işletmelerinde iş bulabilir. Bunun yanında mezun öğrenciler elde ettikleri teorik ve uygulamalı bilgiler çerçevesinde girişimcilik becerilerini de kullanarak kendi işlerini de kurabilmektedir.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar:

Turizm İşletmeciliği Bölümü'nün eğitim-öğretim süresi 4 yıldır. Fakültemizde Hazırlık Programı zorunlu değildir. Ancak, talep edenler için bir yıl süreli isteğe bağlı Hazırlık Programı uygulanabilmektedir, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık Sınıfı, öğretim süresine (4 yıl) dâhil değildir. Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; ilgili dilin temel kurallarını, sözlü ve yazılı anlama, anlatma yöntemlerini öğretmek, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmek, okuma ve anlama becerilerini kazandırmak, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisi edindirmek, akademik ve sosyal yaşam için gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini kazandırmaktır. İsteğe bağlı Hazırlık Programına ilişkin bilgi için tıklayınız.

Staja ilişkin bilgi ve koşullar:

Turizm İşletmeciliği Bölümü hem teorik hem de uygulamalı eğitim içermektedir. Öğrenciler teorik olarak edindikleri bilgileri pratikte uygulayabilmek için mesleğine ilişkin alanlarda iş yeri stajı yapmaktadırlar. Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinin tamamlamak zorunda oldukları staj süresi, doksan (90) gündür. 

Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2022, Salı