4. Sınıf ve Mezun Durumundaki Öğrencilerimizin Ders Kayıtları (Ekle-bırak Dönemi) Hakkında Önemli Duyuru

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencilerimiz arasında 4. Sınıf olup bu dönem ya da önümüzdeki Bahar Dönemi'nde mezun olabilecek öğrencilerin alttan almak zorunda oldukları fakat ders çakışması nedeniyle alamadıkları dersleri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesindeki başka bir birimden (fakülte, yüksekokul ya da meslek yüksekokulu) alabilmek için 5-7 Ekim tarihleri içerisinde fakültemiz Öğrenci İşleri birimine dilekçe vererek talepte bulunabilirler. Ders eşleştirme işlemleri sadece Bölüm Başkanı'nın uygun görmesi halinde gerçekleştirilebilir.

Bazı öğrencilerimizin alamadıkları ya da daha önce alıp başarılı olamadıkları dersler seçmeli ders grubundan olabilir. Bu durumdaki öğrencilerin kalmış oldukları seçmeli ders grubundaki diğer dersler de eşleştirme işlemi kapsamına girer. Örneğin, 5. Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu II'de yer alan Termal Turizm ve Spa Hizmetleri dersinden kalan bir öğrencinin bu dersi başka bir dersle çakışıyorsa, Termal Turizm ve Spa Hizmetleri dersi yerine 5.Yarıyıl Seçmeli Ders Grubu II içerisinde yer alan diğer seçmeli derslerden birini almak isteyebilir (Anadolu Uygarlıkları ve Mitolojisi, Şirketler Hukuku, Yiyecek ve İçecek Yönetimi,Maliyet Muhasebesi). Bu durum diğer yarıyıl dersleri için de geçerlidir. Her bir  ders için ders programı ayrı ayrı kontrol edilmelidir.

Çakışan derslerin yerine almak istediğiniz dersi ararken aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurmalısınız. Eşleştirme talebi için bulduğunuz dersin;

  • a)  AKTS'si uygun olmalı,
  • b) ders içerikleri müfredatınızda yer alan dersle uyuşmalı,
  • c) ders programında yeni çakışmaya neden olmamalı (şu anda her bir öğrencinin ders programı sisteme tanımlanmış durumda, bulacağınız ders kesinlikle mevcut ders programınızla çakışmamalı bunun için dersi bulduğunuz birimdeki ders programını mutlaka kontrol edin, ders programlarına ilgili birimin web sayfasından ya da öğrenci işlerinden ulaşabilirsiniz),
  • d) Başka bir birimde bulduğunuz ve AKTS, Ders İçerikleri, Ders Programı uygun dersin eşleştirme işlemleri için fakültemiz Öğrenci İşleri ile iletişime geçerek dilekçe ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu işlemi 5-7 Ekim tarihlerinde mesai saatleri içerisinde tamamlamış olmanız gerekir.
08 Ekim 2020, Perşembe / 75 defa okundu.