Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar,

 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün eğitim-öğretim süresi 4 yıldır.
 • Fakültemizde Hazırlık Programı zorunlu değildir. Ancak, talep edenler için bir yıl süreli isteğe bağlı Hazırlık Programı uygulanabilmektedir, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık Sınıfı, öğretim süresine (4 yıl) dâhil değildir. Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; ilgili dilin temel kurallarını, sözlü ve yazılı anlama, anlatma yöntemlerini öğretmek, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmek, okuma ve anlama becerilerini kazandırmak, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisi edindirmek, akademik ve sosyal yaşam için gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini kazandırmaktır. İsteğe bağlı Hazırlık Programına ilişkin bilgilere bu linkten erişilebilir (https://ydyo.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/6115/istege-bagli-hazirlik-sinifi-basvurusu).

Staj, eğitim modeli, endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar,

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü hem teorik hem de uygulamalı eğitim içermektedir. Öğrenciler teorik olarak edindikleri bilgileri pratikte uygulayabilmek için mesleğine ilişkin alanlarda iş yeri stajı yapmaktadırlar. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin tamamlamak zorunda oldukları staj süresi, yüz yirmi (120) gündür.   Toplam 120 gün olan staj süresinin yaz döneminde yapılması esas olup, tek seferde bölünmeden en az 30 gün yapılması gerekmektedir. Staj yapacak olan öğrencilerin staj öncesinde bölüm staj komisyonunca tarihinin belirlenip ilan edilecek olan ‘Mutfak Oryantasyon Eğitimi’ne katılması zorunludur.

Staj ve istihdam konularına son derece önem vermekte olan bölümümüz; özgeçmiş hazırlama, mülakat becerileri ve uygun staj yerleri bulma gibi gerekli tüm konularda sürekli destek vermektedir.

Öğrenciler Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü ile ilişkili yurt içinde veya yurt dışında faaliyet gösteren aşağıda belirtilen kurum, kuruluş veya işletmelerde stajlarını yapabilirler:  

 1. Beş, dört ve üç yıldızlı otel işletmelerinin ilgili departmanları,
 2. Beş ve dört yıldızlı tatil köylerinin ilgili departmanları,
 3. Birinci sınıf lokantalar ve yeme-içme işletmeleri,
 4. Havayolu işletmeleri ve havalimanı işletmelerinin ilgili birimleri,
 5. Yat, marina ve kruvaziyer işletmeleri ilgili birimleri,
 6. Catering firmaları,
 7. Bölüm Staj Komisyonu’nun uygun göreceği diğer işletmeler.

Fakültemiz Staj Yönergesi'ne bu linkten erişebilirsiniz.

     ♦   Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinden Eğitim Öğretim faaliyetleri için uygulama derslerinde sarf malzeme ve gereçlerin alımında kullanılmak üzere 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılından itibaren kayıt olan öğrencilerden her yarıyıl için 250 TL ek ücret talep edilecektir.(Konuya ilişkin Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.)

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu
yerleşke/kampüse ilişkin koşullar,

 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde verilen eğitim müfredatı ile öğrencilerimizin istidham edilecekleri işletme ve kuruluşların her alanda verimini artırmak amacıyla planlama, çalışmaları yönetme, denetleme ve analiz gücüne dayanan düşünce disiplinine sahip olması amaçlamaktadır. Ders programları hazırlanırken bu hedef göz önüne alınmakta olup öğrencilerimize ekmek ve pastacılık, sıcak mutfak, soğuk mutfak, yiyecek içecek hizmetleri, fırıncılık, çikolatacılık, yöresel mutfaklar ve Türk mutfağı gibi mesleki derslerin yanı sıra, ekonomi, hukuk, sosyoloji, yönetim ve pazarlama, muhasebe ve finansman gibi dersler verilmektedir. Ayrıca, eğitim öğretim süresi boyunca öğrencilerimiz İngilizce öğretimine ek olarak seçmeli olacak şekilde Almanca, Fransızca veya Arapça derslerinden birini de seçebilmektedirler.  Bölümümüze ait ders kataloğu linki: https://tubif.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/10408/ders-katalogu
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü; Kütahya ili Tavşanlı ilçesinde, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Yerleşkesi'nde yer alan Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Konum linki: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi - Google Haritalar

Fakültemizde,

 • 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı (50 kişilik)
 • 1 adet Yabancı Dil Laboratuvarı (50 kişilik)
 • 1 adet Profesyonel Uygulama Mutfak Laboratuvarı (8 istasyonlu)
 • 1 adet Servis Bar Laboratuvarı
 • 1 adet Yiyecek İçecek Servisi Uygulama Laboratuvarı
 • 1 adet Soğuk hava deposu
 • 1 adet Konaklama Laboratuvarı
 • 1 adet Seyahat Acentesi Laboratuvarı imkanları bulunmaktadır.

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden mezun olan öğrencilere "Lisans Diploması" verilir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda aldıkları eğitim ve kişisel yetenekleriyle bağlantılı olarak çeşitli yönetici pozisyonlarında çalışırlar. Mezunlarımız Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile ilişkili olan sektörlerden konaklama işletmesi, yeme-içme işletmesi, seyahat işletmesi, havayolu işletmeleri ve havalimanı işletmelerinin ilgili birimleri, yat, marina ve kruvaziyer işletmeleri ilgili birimleri, Catering firmaları gibi alanlarında, orta ve üst kademelerde istihdam olanağı bulabilir. Bu durum öğrencinin kendi ilgi alanına göre değişiklik gösterebilir. Alternatif olarak, lisans eğitimi boyunca alınan eğitimin hem sektörel hem de akademik boyutunun olması nedeniyle alanında akademik kariyer yapılabilmektedir.

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar.

Öğrencilerimizin kısmi zamanlı olarak çalışma imkanları bulunmaktadır. Kısmi zamanlı çalışma ile ilgili bilgiler okulumuzun web sayfasından (https://tubif.dpu.edu.tr/) duyurulmaktadır.

 

Son Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021, Salı