Rekreasyon Yönetimi Bölümü

a- İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar

İsteğe bağlı hazırlık sınıfı ile ilgili bilgiler aşağıdaki linkte mevcuttur: İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı Başvurusu (dpu.edu.tr)

b- Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar

Öğrenciler stajlarını ilimizde veya il dışında resmi kurumlarda veya özel firmalarda yapabilmektedir. Staj ile ilgili bilgiler aşağıdaki linkte mevcuttur:

https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/72/files/TUB_F_STAJ_YOeNERGES__(1).pdf

c- Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar

Eğitim ve öğretim faaliyetleri için mesleğin gerektirdiği kıyafet veya donanım malzemeleri ile ilgili bir zorunluluk bulunmamaktadır. Fakültemizde,

  • 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı (50 kişilik)
  • 1 adet Yabancı Dil Laboratuvarı (50 kişilik)
  • 1 adet Ön Mutfak Laboratuvarı (8 istasyonlu)
  • 1 adet Servis Bar Laboratuvarı
  • 1 adet Yiyecek İçecek Servisi Uygulama Laboratuvarı
  • 1 adet Soğuk hava deposu
  • 1 adet Konaklama Laboratuvarı
  • 1 adet Seyahat Acentesi Laboratuvarı imkanları bulunmaktadır.

d- Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar

Öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetleri için defter, kalem vs. kırtasiye malzemeleri ile ders kitabı giderleri olabilecektir.

e- Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar

Rekreasyon Yönetiminde alınması gereken dersleri birkaç örnekle şu şekilde sıralayabiliriz; Rekreasyona Giriş, Rekreasyon Yönetimi, Genel Turizm, Yönetim Organizasyon, Rekreatif Alan Tasarımı sayılabilir. Programdaki dersler Kütahya ilinin Tavşanlı ilçesinde bulunan Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi binasının içerisinde verilmektedir.  Konum linki: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi - Google Haritalar

Öğrencilerimizin şehir merkezine ulaşımları için şehir içi hat dolmuşları haftanın 6 günü 07.30-23.00 saatleri arasında her 15 dakikalık periyotlar ile pazar günü ise 08.00-23.00 saatleri arasında 30' ar dakikalık periyotlarda hizmet vermektedir.

f- Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar

Öğrencilerimizin kısmi zamanlı olarak çalışma imkanları bulunmaktadır. Kısmi zamanlı çalışma ile ilgili bilgiler okulumuzun web sayfasından (https://tubif.dpu.edu.tr/) duyurulmaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021, Perşembe