Turizm İşletmeciliği Bölümü

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar,

 • Turizm İşletmeciliği Bölümü'nün eğitim-öğretim süresi 4 yıldır.
 • Fakültemizde Hazırlık Programı zorunlu değildir. Ancak, talep edenler için bir yıl süreli isteğe bağlı Hazırlık Programı uygulanabilmektedir, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık Sınıfı, öğretim süresine (4 yıl) dâhil değildir. Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; ilgili dilin temel kurallarını, sözlü ve yazılı anlama, anlatma yöntemlerini öğretmek, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmek, okuma ve anlama becerilerini kazandırmak, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisi edindirmek, akademik ve sosyal yaşam için gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini kazandırmaktır. İsteğe bağlı Hazırlık Programına ilişkin bilgilere bu linkten erişilebilir (https://ydyo.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/6115/istege-bagli-hazirlik-sinifi-basvurusu).

Staj, eğitim modeli, endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar,

 • Turizm İşletmeciliği Bölümü hem teorik hem de uygulamalı eğitim içermektedir. Öğrenciler teorik olarak edindikleri bilgileri pratikte uygulayabilmek için mesleğine ilişkin alanlarda iş yeri stajı yapmaktadırlar. Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinin tamamlamak zorunda oldukları staj süresi, doksan (90) gündür. Öğrenciler tamamlamakla yükümlü oldukları stajlarını tek bir staj dönemi içerisinde veya ayrı ayrı dönemlerde aşağıda belirtilen yerlerden birinde tamamlayabilirler;
 1. Beş, dört ve üç yıldızlı otel işletmeleri,
 2. Beş ve dört yıldızlı tatil köyleri,
 3. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış Özel belgeli işletmeler,
 4. Tur operatörleri, A ve B grubu seyahat acentaları,
 5. Birinci sınıf lokantalar ve yeme-içme işletmeleri,
 6. Havayolu işletmeleri ve havalimanı işletmeleri,
 7. Kongre ve organizasyon işletmeleri,
 8. Yat, marina ve kruvaziyer işletmeleri,
 9. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yurtiçi ve yurtdışı teşkilatlarının,
 10.  Staj Komisyonunun uygun gördüğü diğer yerler.

Fakültemiz Staj Yönergesi'ne bu linkten erişebilirsiniz.


Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar,

 • Turizm İşletmeciliği bölümünde verilen eğitim müfredatı ile öğrencilerimizin istidham edilecekleri işletme ve kuruluşların her alanda verimini artırmak amacıyla planlama, çalışmaları yönetme, denetleme ve analiz gücüne dayanan düşünce disiplinine sahip olması amaçlanmaktadır. Ders programları hazırlanırken bu hedef göz önüne alınmakta olup öğrencilerimize ön büro, yiyecek içecek hizmetleri, kat hizmetleri, otomasyon sitemleri, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü gibi mesleki derslerin yanı sıra, ekonomi, hukuk, sosyoloji, yönetim ve pazarlama, muhasebe ve finansman gibi dersler verilmektedir. Ayrıca, eğitim öğretim süresi boyunca öğrencilerimiz İngilizce öğretimine ek olarak seçmeli olacak şekilde Almanca, Rusça veya Arapça derslerinden birini de seçebilmektedirler.  Bölümümüze ait Ders Kataloğuna bu linkten erişebilirsiniz. 
 • Turizm İşletmeciliği Bölümü; Kütahya ili Tavşanlı ilçesinde, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Yerleşkesi'nde yer alan Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Konum linki: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi - Google Haritalar

Fakültemizde,

 • 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı (50 kişilik)
 • 1 adet Yabancı Dil Laboratuvarı (50 kişilik)
 • 1 adet Ön Mutfak Laboratuvarı (8 istasyonlu)
 • 1 adet Servis Bar Laboratuvarı
 • 1 adet Yiyecek İçecek Servisi Uygulama Laboratuvarı
 • 1 adet Soğuk hava deposu
 • 1 adet Konaklama Laboratuvarı
 • 1 adet Seyahat Acentesi Laboratuvarı imkanları bulunmaktadır.

 

Fakültemizde Erasmus, Farabi ve Mevlana programları mevcuttur.

 • Bu programlar çerçevesinde hem ülkemizdeki hem de yabancı ülkelerdeki üniversiteler arasında öğrenci değişimi yapılabilmektedir. Fakültemizin halihazırda sadece Panevėžio kolegija/ University of Applied Sciences (Litvanya) üniversitesi ile Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programı kapsamında anlaşmaları vardır. Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarına ve ikili anlaşmalara ilişkin bilgilere bu linkten erişebilirsiniz.
 • Tavşanlı Yerleşkesi içerisinde Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı ARSLANBEY yurdu bulunmaktadır. Bu yurtta ayrı ayrı bloklarda hem kız hem de erkek öğrenciler kalabilmektedir. ARSLANBEY öğrenci yurdu başvuruları https://kygm.gsb.gov.tr/Sayfalar/2771/2607/online-islemler.aspx adresinden veya e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun olan öğrencilere "Lisans Diploması" verilir.

 • Mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda aldıkları eğitim ve kişisel yetenekleriyle bağlantılı olarak çeşitli yönetici pozisyonlarında çalışırlar. Mezunlarımız turizm sektörünün konaklama işletmesi, yeme-içme işletmesi, seyahat işletmesi ve rekreasyon işletmesi gibi alanlarında, orta ve üst kademelerde istihdam olanağı bulabilir. Bu durum öğrencinin kendi ilgi alanına göre değişiklik gösterebilir. Alternatif olarak, lisans eğitimi boyunca alınan eğitimin hem sektörel hem de akademik boyutunun olması nedeniyle turizm alanında akademik kariyer yapılabilmektedir. Ayrıca, turizm işletmeciliği bölümü mezunları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm il müdürlükleri, turizm enformasyon büroları gibi resmi kurumlarda, organizasyon, ulaştırma (hava, kara ve deniz yolu işletmeleri), seyahat, konaklama (beş yıldızlı otelden pansiyona kadar) işletmelerinde iş bulabilir. Bunun yanında mezun öğrenciler elde ettikleri teorik ve uygulamalı bilgiler çerçevesinde girişimcilik becerilerini de kullanarak kendi işlerini de kurabilmektedir.  

Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar.

Öğrencilerimizin kısmi zamanlı olarak çalışma imkanları bulunmaktadır. Kısmi zamanlı çalışma ile ilgili bilgiler okulumuzun web sayfasından (https://tubif.dpu.edu.tr/) duyurulmaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2021, Salı